top of page
Tū Tonu is a New Zealand based Kaupapa Māori physical rehab clinic and training facility, linking whakaaro Māori to modern rehabilitation protocols. Physiotherapy and traditional Māori healing practitioners bringing whānau together as a community.

NAU MAI KI TŪ TONU
Welcome to our whare hauora

HE KUPU WHAKATAKI

Ka rere arorangi ngā whakamoemiti ki te Runga Rawa, nāna te kākano o tēnei whare i whakatō i tōna whenua haumako kia tupu, kia puāwai.
 
Ko ngā pakiaka o te whare ko ngā iwi maha o Tainui waka, ko rātou te ahi kā roa e pupuru tonu nei i te mauri o te whenua.
 
Ko te pūmanawa o te whare, ko ngā whānau katoa e kuhu mai nei, e whakahikohiko nei i a ia.
 
Ko ngā wai o roto, ko ngā tini awa o ngā mātāwaka e rere mai nei, e kōkiri nei i tōna kaupapa.
 
Ko te kaupapa he mahi tahi, he kāpui, he tuitui i ngā whakaaro o ngā tūpuna, o tauiwi hoki, hei hāpai i ngā iwi, i ngā hapū maha, kia whai oranga, kia TŪ TONU i tēnei ao hurihuri.

Thanks and praise ascend heavenward to our creator which comes forth the seed this house is sown in these rich and fertile lands to grow and prosper.

The backbone of this house are the many offspring of Tainui Waka, they are the fore bearers and continuous occupants who continue to hold the lifeforce essence to this land.

The heart of this house are the family communities who come here and breathe life into its very being.

The waters within are the many rivers from multiple waka that flow here and champion its purpose.

Its purpose is to work as one, bind as one, weave together all ancestral philosophy including that of our non-Māori community to uplift iwi and hapū to achieving wellness to keep standing in this
ever changing world.

Welcome to TŪ TONU!

bottom of page