Leadership Team

Sharon Ahern - Business Advisor | Tū Tonu

Sharon Ahern

Pou Ārahi

Business Advisor

Allanah Ashwell - Pou Tāhūhū | Tū Tonu

Allanah Ashwell

Pou Tāhūhū

Rachael Hayton

Pou Tahua

Chief Financial Officer

Rachel Hayton - Chief Financial Officer | Tū Tonu
Dr Peter Gendall - Pou Tokomanawa | Tū Tonu

Dr Peter Gendall

Pou Tokomanawa

daniP.jpg

Danielle Paenga

Pou Whakahaere

Clinical Practice Manager

Timi Tapara

Pou Mua

Timi Tapara -Timi Tapara - Pou Mua | Tū Tonu